Werken bij Tomingroep

BBL Leer-werkplekken

De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) combineert werken en leren op MBO niveau. Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer drie à vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school. Beide manieren van leren, de praktijk in het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding. 

Een bedrijf of instelling dat het praktijkdeel van een BBL-opleiding verzorgt, wordt ‘leerbedrijf’ genoemd. Op het leerbedrijf krijg je regelmatig instructies van een deskundige praktijkopleider. De brancheorganisatie gaat aan de hand van kwaliteitscriteria na of een bedrijf of instelling als leerbedrijf erkend kan worden. De gegevens van alle erkende leerbedrijven staan op www.stagemarkt.nl.

Tomin Groen is een erkend leerbedrijf en heeft een praktijkopleider en een jobcoach. Er zijn enkele BBL-leerlingen aan de slag en we hebben nog plek voor meer leerlingen! Een meeloop dag of kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.

Loonkostensubsidie en BBL-trajecten
In overleg met de gemeente is het mogelijk om met loonkostensubsidie aan de slag te gaan bij Tomin Groen.