De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de vennootscha en op de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en staat de directie met raad terzijde. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van onder meer de taken van de Raad van Commissarissen wordt naar het reglement verwezen.

Samenstelling RvC


Mevrouw J.A.B.M. van der Burgt (Joan)

 

De heer B. Jeene (Bert)

 

De heer C.W.J. Schreuders (Wim), voorzitter

 

Mevrouw L. van Wijngaarden (Lies)

 

De heer A. Zuure (Anton)