Een aanvulling op de Zembla uitzending 

Zembla.jpgHeeft u de aflevering gezien over de invloed van de Participatiewet op sociale werkbedrijven? Zo niet, dan kunt u hem hier nog even terugkijken. Met veel plezier hebben we meegewerkt aan deze uitzending. Hij brengt goed een klein deel van onze organisatie in beeld. We zoomen graag even verder in op de uitzending, die vooral ingaat op de afbraak van de sociale werkvoorziening op veel plekken in ons land. Gelukkig is dat bij Tomingroep niet het geval en zijn we in staat om ons mooie bedrijf in stand te houden. We ontwikkelen ons tot sociale ondernemer waar mensen met en zonder arbeidsbeperking een baan vinden en werkervaring opdoen. Een mix van enthousiaste medewerkers die ieder hun eigen steentje bijdragen en van ons een rendabele sociale ondernemer maken.

Rendabel ondernemen en sociaal ondernemen gaan goed samen. Door de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen merken we dat steeds meer bedrijven met ons willen samenwerken. Zo voeren we diverse opdrachten uit als onderaannemer. Bedrijven die niet zijn ingericht op het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking kunnen op die manier toch aan de social return verplichting in aanbestedingen voldoen. Een win-win situatie die een belangrijke bijdrage levert aan het voortbestaan van ons bedrijf.


Werk aan de winkel na Koningsdag

Stadsreiniging Almere.jpgEen groot Koningsfeest was het in Almere op de vrijmarkt. De afdeling Stadsreiniging van Almere trok er na afloop op uit om de stad weer toonbaar te maken. Niet verkochte spullen, etensresten, overvolle prullenbakken etc. De mannen hadden hun handen vol aan de resten van Koningsdag. Toch zijn dit juist ook de mooie momenten van het vak. In teamverband de schouders eronder zetten en met elkaar de stad weer in oude staat terugbrengen. Dat geeft echt een goed gevoel. Foto: Jaap Meindersma, Concerndirecteur Duurzaamheid, Leefbaarheid en Veiligheid Almere 

Inwoners waarderen onze werkzaamheden tijdens dit soort festiviteiten altijd extra en spreken dat ook uit. Dat maakt het werk natuurlijk extra leuk. 


Raad Wijdemeren op bezoek

Raad Wijdemeren.jpgHet leuke aan gemeenteraadsverkiezingen is dat er altijd weer een hoop nieuwe mensen zijn die zich extra willen verdiepen in ons bedrijf. Tomin Groen is natuurlijk goed zichtbaar in de regio, maar we doen zoveel meer dan dat. Dat laten onze andere medewerkers graag zien. Tijdens een rondleiding vertellen bijvoorbeeld industrie en catering over het werk dat zij doen. Wilt u ook een kijkje achter de schermen bij Tomingroep? U bent van harte welkom! Mail voor meer informatie of het maken een afspraak naar secretariaat@tomingroep.nl.