Jaarverslagen 2016


Kort de feiten op een rij over het verslagjaar 2016:

De Tomingroep jaarverslagen 2016 leest u hier (PDF):

Jaarverslag Tomingroep 2016
Tomingroep Werkvoorzieningsschap 2016