Tomingroep, een professioneel bedrijf

Missie:
Het -zelfstandig of in partnerschap- ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Doelstelling:
Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling, te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep. Dit doen wij door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en dus door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard gewaarborgd te zijn. 

Mission Statement:
- Werk staat bij ons voorop, bedrijfsmatig in een sociale context
- Bij ons geldt: ‘afspraak is afspraak’
- Wij zijn klantgericht, zowel intern als extern
- Wij werken veilig
- Wij zijn veranderingsbereid, flexibel en slagvaardig
- Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet
- Wij zijn actief en ondernemend
- Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit

Directie:
- Frank Oskamp, algemeen directeur
- Hans Roos, directeur Sociale Zaken en Re-integratie
- Frank Meijer, directeur Financiën en Automatisering
- Maurice Elstrodt, divisie directeur Facilitair
- Paul van Wijk, divisie directeur Industrie en Retail
- Peter Hagenaar, divisie directeur Integraal Beheer Openbare Ruimte