Algemeen bestuur


Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Tomingroep telt negen leden. Het bestuur wordt geadviseerd door een vaste adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep.

Samenstelling algemeen bestuur


Almere   mevrouw F.T. de Jonge   voorzitter
Blaricum   de heer B.H.E. Lüken   lid
Eemnes    de heer J. den Dunnen   lid
Gooise Meren  de heer G. Struik  lid
Hilversum   mevrouw N. van Vroonhoven   vice-voorzitter
Huizen    mevrouw J. Bakker   lid
Laren    de heer L.C. van de Pols  lid
Weesp    de heer H. Tuning   lid
Wijdemeren   mevrouw S.N.F. van Rijkdom  lid

De heer O. Kos   adviseur
De heer M. Abarkan   secretaris

Openbare vergadering Algemeen Bestuur


Donderdag 14 december 2017, 13.00 - 13.45 uur te Tomingroep, Hilversum

Agenda:

1.   Opening
2.   Vaststelling verslag
3.   Besluitenlijst DB
4.   Ingekomen stukken
5.   Mededelingen
6.   Implementatie Scenario 2
7.   Bestuursopdracht tot herzien bedrijfsplan
8.   Jaarcontract Werkvoorzieningschap – Tomingroep BV 2018
9.   Rondvraag
10. Sluiting
  
De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd via info@tomingroep.nl

Jaarstukken Werkvoorzieningschap Tomingroep

Klik hier voor de jaarstukken 2016