Algemeen bestuur


Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Tomingroep telt negen leden. Het bestuur wordt geadviseerd door een vaste adviseur namens de doelgroepen van Tomingroep.

Samenstelling algemeen bestuur


Almere   mevrouw F.T. de Jonge   voorzitter
Blaricum   de heer B.H.E. Lüken   lid
Eemnes    de heer J. den Dunnen   lid
Gooise Meren  de heer G. Struik  lid
Hilversum   mevrouw N. van Vroonhoven   vice-voorzitter
Huizen    mevrouw J. Bakker   lid
Laren    de heer L.C. van de Pols  lid
Weesp    de heer H. Tuning   lid
Wijdemeren   mevrouw S.N.F. van Rijkdom  lid

De heer O. Kos   adviseur
De heer M. Abarkan   secretaris

Openbare vergadering Algemeen Bestuur


Donderdag 19 oktober 2017, 13.00 - 13.45 uur te Tomingroep, Hilversum

Agenda:

1.  Opening
2.  Vaststelling verslag
3.  Besluitenlijst
4.  Ingekomen stukken:
5.  Mededelingen
6.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
7.  Scenario’s voor quasi-inbesteden
8.  Social Firm en koers Tomingroep
9.  Vergaderschema 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting
  
De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd via info@tomingroep.nl

Jaarstukken Werkvoorzieningschap Tomingroep

Klik hier voor de jaarstukken 2016