Bron: De Gooi- en Eemlander

HUIZEN - Het inburgeringstraject van zeventig statushouders versnellen van vier naar één jaar. Dat is het doel van de pilot ’Taal, Werk en Toekomst’ van de HBEL-gemeenten.

Door Eddie de Paepee 

Huizer wethouder start snelle inburgering statushouders


De Huizer wethouder Janny Bakker gaf deze week bij de Tomingroep het startsein voor de proef. Daarna leidde algemeen directeur Frank Oskamp de groep statushouders rond in het bedrijf. In de praktijk de diverse werkplekken zien en vragen stellen aan mensen die aan het werk zijn, geeft - aldus de Tomingroep - de beste indruk van een werkstage. Want daar draait het project om.

Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning, die na een asielprocedure in Nederland mogen blijven. Tot nu toe komt een groot deel van hen, zo’n veertig procent, langdurig in de bijstand terecht. En hoe langer zij buiten het arbeidsproces staan, hoe moeilijker het wordt om aan de slag te komen. Huizen en de BEL-gemeenten willen daar iets aan doen.

Arbeidsmarkt

Een statushouder is gemiddeld vier jaar bezig met het proces van taalontwikkeling en het zelfstandig meedoen op de arbeidsmarkt. Pas daarna kan worden ingezet op verdere scholing en arbeidsontwikkeling. De vier gemeenten willen die periode van vier jaar tot maximaal één jaar inkorten. Door middel van het actieprogramma ’Taal, Werk en Toekomst’.

Omdat het van groot belang is dat statushouders de Nederlands taal zo snel mogelijk beheersen - om te integreren en werk te vinden - krijgen zij een intensieve taaltraining van onderwijsinstelling Danner en Danner. In plaats van drie dagdelen hebben zij nu vijf dagen in de week les.

Aansluitend op deze drie maanden durende stoomcursus krijgen de statushouders een werkstage bij een van de bedrijven van Tomingroep. Dit in combinatie met nieuwe taallessen.

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het actieprogramma - nieuwe statushouders en mensen die hier korter dan twee jaar wonen - binnen een half jaar economisch zelfredzaam zijn.

Huizer wethouder Janny Bakker gaf deze week bij Tomingroep het startsein voor een proef voor het versnellen van het inburgeringstraject van statushouders.