Divisie IBOR in MVO top 10 van VHG


Het zit in de genen van ons bedrijf om maatschappelijk verantwoord te opereren. We hanteren bijvoorbeeld aangepaste veiligheidsnormen zodat ook mensen met een arbeidsbeperking veilig bij ons kunnen werken. Ook streven we ernaar om voorop te lopen wanneer het gaat om verantwoord omgaan met ons milieu. Er zijn allerlei prestatieladders, keurmerken en certificeringen die daar richtlijnen voor aangeven en helpen te voldoen aan de kwaliteitsnorm. Wij presteren bij voorkeur boven die norm. We zijn er dan ook trots op om in de MVO top 10 van de branchevereniging VHG te staan.  

 

Divisie IBOR, Tomin Groenvoorziening

  • ISO9001 We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen! 

  • VCA** Om te zorgen dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis  kan, letten we overal en altijd op onze eigen en andermans veiligheid!

  • Groenkeur beoordelingsrichtlijn groenvoorzieningen; Kennis, vakmanschap en professie, duidelijkheid, zekerheid en respect voor groen!

  • CO2 Op dit moment zijn we druk bezig de CO2-prestatieladder te beklimmen. Wij zullen u direct laten weten wanneer we de gewenste trede hebben bereikt.


Divisie IBOR, Stads Beheer Service (SBS)


SBS borgt haar kwaliteit onder andere door certificering van haar geïntegreerde Kwaliteit, Arbo en Milieusysteem. Het kwaliteitssysteem richt zich met name op de aspecten uit het primaire proces zoals: kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van medewerkers, maar ook op het maken van afspraken, goede communicatie met de klant en een garantieregeling.


SBS is gecertificeerd voor de normen:
- Het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2008
- VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) 2008/05
- Beoordelingsrichtlijn Groenvoorzieningen GroenKeur