Nieuwe commissaris Tomingroep BV

 

Per 1 april 2015 is de heer Bert Jeene (59) benoemd tot commissaris van Tomingroep BV. Hij volgt de heer Ben Lüken op, die de Raad van Commissarissen verliet vanwege zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Blaricum.

 

De heer Jeene was jarenlang directeur van Eromes B.V., een fabrikant en projectinrichter van meubelen voor zorg en onderwijs. Dit bedrijf werkte veel samen met verschillende SW-bedrijven. De afgelopen vier jaar was Jeene wethouder Economie en Financiën in de gemeente Nijmegen en in die functie tevens vice-voorzitter van het bestuur van het SW-bedrijf in die regio. Met zijn combinatie aan ervaringen en zijn betrokkenheid bij de doelgroep zal de heer Jeene een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Raad van Commissarissen van Tomingroep.