Vragen en antwoorden over corona en het beleid bij Tomingroep

bijgewerkt op 8 mei 2020
(bron RIVM + aanvullende maatregelen vanuit Tomingroep)

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.

Wanneer mag of moet ik thuisblijven?
·         Als je (milde) griepverschijnselen hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kom pas weer werken als je minstens 24 uur geen klachten meer hebt.
·         Als je tot de kwetsbare groepen behoort. Zie hieronder. Overleg hierover met je leidinggevende.
·         Als een huisgenoot koorts heeft (38 of meer). Kom pas weer werken als je huisgenoot minstens 24 uur geen koorts meer heeft.
·         Als je woont met een of meer huisgenoten met verhoogd risico kan het verstandig zijn om thuis te blijven. In geval van begeleid wonen kan de begeleiding dat bepalen.
·         Als je schoolgaande kinderen hebt waarvoor je echt geen opvang kunt regelen. We gaan er van uit dat als je een werkende partner hebt, je de opvang met z’n tweeën deelt.  
·         Als je, in overleg met je leidinggevende, thuis kunt werken via de pc. Hiermee ga je besmetting tegen en zorg je dat de afdeling kan blijven draaien.

Wanneer behoor je tot de ‘kwetsbare groepen’?
Kwetsbare groepen zijn mensen die een hoger risico hebben op een ernstig verloop van de corona-ziekte. Dit zijn: 
·         Mensen van 70 jaar en ouder
·         Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
o    Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
o    Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
o    Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
o    Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
o    Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte.
o    Mensen die een orgaan- of stamceltransplantatie hebben ondergaan.
o    Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert.
o    Mensen die een bloedziekte hebben.
o    Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
o    Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
o    Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
o    Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
o    Mensen met ernstige leverziekte. 
o    Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40).

Ik woon met iemand die tot de kwetsbare groepen behoort. Kan ik dan naar mijn werk?
Ja, als je niet thuis kunt werken, kun je naar je werk komen.
Net als iedereen moet je alle maatregelen zo goed mogelijk opvolgen en heel goed op je hygiëne letten.

Ik heb klachten, maar ben niet echt ziek. Mag ik nog naar mijn werk?
Als je last hebt van milde gezondheidsklachten, blijf dan thuis, ook al ben je niet echt ziek. Doe dit in overleg met je leidinggevende. Als je thuis kunt werken, werk dan vanuit huis.
Milde gezondheidsklachten zijn:
·         neusverkoudheid
·         hoesten
·         keelpijn
·         verhoging tot 38 graden
Als de klachten erger worden, bel dan met je huisarts.

Als ik denk dat ik het coronavirus heb, moet ik dat dan melden aan Tomingroep?
Ja. Als je denkt dat je wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar het werk en bel direct je leidinggevende om je ziek te melden.
Voor meer informatie over wat je kunt doen, kijk op www.rivm.nl.

Wat gebeurt er als een collega met wie ik samenwerk, corona heeft?
Volgens de richtlijnen van het RIVM kun je aan het werk blijven als er corona is vastgesteld bij een collega. We bekijken per situatie of er aanleiding is om aanvullende maatregelen te nemen. De gezondheid van iedereen staat voorop. Blijf dus, zoals steeds, goed je gezondheid in de gaten houden.

Ik mag niet naar mijn werk, omdat een huisgenoot koorts heeft of het coronavirus heeft. Kan Tomingroep mij verplichten om thuis te werken?
Ja. Tomingroep kan je verplichten om thuis te werken als je:
·         niet ziek bent
·         in staat bent om te werken
·         beschikt over de faciliteiten om thuis te werken
Wanneer je huisgenoot noodzakelijke verzorging van jou nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof.

Mijn huisgenoot heeft klachten, maar ik niet. Moet ik nu ook thuisblijven van werk?
Alleen als je huisgenoot koorts heeft (38 of hoger) en/of last van benauwdheid moet je thuisblijven. Als je huisgenoot andere (milde) klachten heeft, hoef je niet thuis te blijven. Hou wel goed je eigen gezondheid in de gaten en neem iedere dag je temperatuur op.
Volg verder de adviezen van de overheid en het RIVM zoveel mogelijk op.

Mijn kinderen kunnen niet naar school en niet naar de opvang, maar ik ben niet ziek
Tomingroep heeft begrip voor deze situatie. Je bent dan thuis èn bij Tomingroep nodig. De zorg voor thuis gaat voor. Wij gaan er wel vanuit dat je dit kunt combineren met (deels) thuis werken of de zorg kunt delen met iemand anders.

Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine / isolatie moet blijven, kan Tomingroep mij dan verplichten vakantiedagen op te nemen?
Nee. Tomingroep kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe je loon doorbetalen. Als je niet ziek bent en wel thuis bent, kan en zal jou gevraagd worden om thuis te werken als dat past en kan.

Ik mag niet naar mijn werk. Krijg ik wel doorbetaald?
Als je niet kunt werken omdat je ziek bent en dat heb je gemeld bij je leidinggevende, krijg je doorbetaald.
Als je uit voorzorg niet naar Tomingroep kan en dus thuis moet blijven, maar niet echt ziek bent, en dat is zo afgesproken met je leidinggevende, dan krijg je doorbetaald.
Het is dus in alle gevallen belangrijk om met je leidinggevende af te stemmen, zodat je samen de goede keuzes kunt maken.

Ik zit thuis en kan nu mijn seniorendag niet opnemen. Mag ik die opsparen?Nee, dat kan helaas niet. Een seniorendag die je niet kunt opnemen, vervalt.

Ik heb vergaderingen en overleggen gepland staan. Kunnen die doorgaan?Alle bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het werk moet je uitstellen. Dus geen trainingen, cursussen, strategiebijeenkomsten of grote afdelingsoverleggen.
Alleen overleg met een klein aantal personen dat strikt noodzakelijk is, kan doorgaan. Hou steeds 1,5 meter afstand en hou je aan de hygiëne-voorschriften.

Hoe zorgt Tomingroep ervoor, dat het coronavirus niet via bezoekers op onze locaties binnenkomt?
Tomingroep doet er alles aan wat mogelijk is om dat te voorkomen. Overal hangen posters met de regels (bijvoorbeeld: geen handen schudden). Daarnaast zijn bijna alle vergaderingen afgezegd, dus er komen minder bezoekers binnen.

Ik kan naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van corona, griep en verkoudheid te voorkomen:
·         Was je handen heel vaak en heel goed met zeep.
·         Hoest of nies in je elleboog.
·         Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg.
·         Gebruik zo mogelijk de hand-desinfectie.
·         Geef elkaar geen hand en hou 1,5 meter afstand.
En: spreek anderen erop aan als ze zich niet aan deze regels houden!

Kan Tomingroep failliet gaan door de coronacrisis?
Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. De overheid zorgt ervoor dat de schade voor een groot deel wordt vergoed. Je blijft dus gewoon je salaris en je vakantiegeld ontvangen.

Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?·         Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is
- Voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen
- Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) 
- Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
- Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
- Ga zeker niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt. Als je naar buiten gaat, houd dan tenminste 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar).
- Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
·         Was je handen
-       20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
-       Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
·         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
·         Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
·         Was daarna je handen 
·         Schud geen handen
·         Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
Dit geldt voor iedereen, bijvoorbeeld op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten 

Waarom moet je afstand houden tot anderen en mag je niet meer met groepen van 3 personen of meer afspreken?
Afstand houden betekent dat je 1,5 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar om jezelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 1,5 meter. Door afstand te houden en contacten te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.

Waar vind ik eenvoudige uitleg en uitleg in andere talen over corona?
Kijk op https://www.pharos.nl/coronavirus/. Daar staat informatie die je kunt laten voorlezen en informatie in verschillende andere talen.

 

Terug naar overzicht