Uren boeken

Uren boeken in verband met Corona
versie 9 juni 2020

 1.     Medewerkers met (milde) ziekteverschijnselen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, koorts):
Naar huis sturen en zo mogelijk vanuit huis laten werken.
Als iemand vanuit huis werkt: uren boeken op Werk
Als iemand niet vanuit huis kan werken: uren boeken op BD/BU Buitengewoon verlof

2.     Medewerkers zonder ziekteverschijnselen maar met een verhoogd medisch risico (hartproblemen, longziekten, diabetes, zeer hoge bloeddruk)
Zij mogen thuisblijven en zo mogelijk thuis werken, maar zij maken daarover hun eigen afweging. Je hoeft deze mensen niet tegen hun zin naar huis te sturen. Overleg eventueel met begeleiders of verzorgers.
Als zo iemand vanuit huis werkt: uren boeken op Werk
Als zo iemand niet vanuit huis kan werken: uren boeken op BD/BU Buitengewoon verlof

3.     Medewerkers die zich steeds niet aan de veiligheidsvoorschriften houden ( zoals handen wassen en desinfecteren, afstand houden)
Zij moeten een ernstige waarschuwing krijgen. Als dat niet helpt, moet zo iemand naar huis gestuurd worden zonder loondoorbetaling. Uren boeken op Onbetaald verlof. Overleg eventueel met P&O over de op te leggen sanctie.

4.     Medewerkers die geen (volledige) kinderopvang kunnen regelen
Als zij een partner hebben, verwachten we dat ze de zorg zoveel mogelijk delen. Voor de tijd dat niet lukt passende opvang te regelen mogen ze thuis blijven. Uren boeken op (Zorg) verlof

5.     Medewerkers die zelf niet ziek zijn maar wel wonen met extra kwetsbare mensen (bijvoorbeeld in een begeleid wonen-situatie)
Deze mensen mogen thuisblijven en zo mogelijk thuis werken.
Als zo iemand vanuit huis werkt: uren boeken op Werk
Als zo iemand niet vanuit huis kan werken: uren boeken op BD/BU Buitengewoon verlof

6.     Medewerkers van wie het werk wegvalt
Voor deze medewerkers proberen we een andere passende plek te vinden. Als dat niet lukt, kunnen zij thuisblijven. De uren boeken op 80/81 Stilstand

7.     Medewerkers die gemakkelijk thuis kunnen werken
Als het voor het werk niet noodzakelijk is om te komen, is het beter om thuis te werken. Zo gaan we de verspreiding van het virus het beste tegen. Deze medewerkers kunnen in overleg met hun leidinggevende thuis werken. Uren boeken op Werk

8.     Medewerkers van wie een huisgenoot koorts heeft (38 of hoger)
Deze medewerkers moeten thuisblijven totdat de huisgenoot minstens 24 uur koortsvrij is.
Als zo iemand vanuit huis werkt: uren boeken op Werk
Als zo iemand niet vanuit huis kan werken: uren boeken op BD/BU Buitengewoon verlof

Hou contact met de mensen thuis!

Er zijn nu veel meer mensen thuis dan normaal. We vragen alle leidinggevenden om in elk geval één keer per week telefonisch contact te hebben met de collega’s die thuis zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht