Vragen en antwoorden over corona en het beleid bij Tomingroep

bijgewerkt op 24 maart 2020

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. (bron RIVM)

Wanneer mag of moet ik thuisblijven?
·         Als je (milde) griepverschijnselen hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kom pas weer werken als je minstens 24 uur geen klachten meer hebt.
·         Als je een sterk verhoogd medisch risico hebt. Met name: een zeer hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes, leverziekten en ademhalingsziekten. Overleg hierover met je leidinggevende.
·         Als een huisgenoot koorts heeft (38 of meer). Kom pas weer werken als je huisgenoot minstens 24 uur geen koorts meer heeft.
·         Als je woont met een of meer huisgenoten met verhoogd risico kan het verstandig zijn om thuis te blijven. In geval van begeleid wonen kan de begeleiding dat bepalen.
·         Als je schoolgaande kinderen hebt waarvoor je echt geen opvang kunt regelen. We gaan er van uit dat als je een werkende partner hebt, je de opvang met z’n tweeën deelt.  
·         Als je, in overleg met je leidinggevende, thuis kunt werken via de pc. Hiermee ga je besmetting tegen en zorg je dat de afdeling kan blijven draaien.

Ik heb klachten, maar ben niet echt ziek. Mag ik nog naar mijn werk?
Als je last hebt van milde gezondheidsklachten, blijf dan thuis, ook al ben je niet echt ziek. Doe dit in overleg met je leidinggevende. Als je thuis kunt werken, werk dan vanuit huis.
Milde gezondheidsklachten zijn:
·         neusverkoudheid
·         hoesten
·         keelpijn
·         verhoging tot 38 graden
Als de klachten erger worden, bel dan met je huisarts.

Als ik denk dat ik het coronavirus heb, moet ik dat dan melden aan Tomingroep?
Ja. Als je denkt dat je wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar het werk en bel direct je leidinggevende om je ziek te melden.
Voor meer informatie over wat je kunt doen, kijk op www.rivm.nl.

Ik mag niet naar mijn werk, omdat een huisgenoot koorts heeft of het coronavirus heeft. Kan Tomingroep mij verplichten om thuis te werken?
Ja. Tomingroep kan je verplichten om thuis te werken als je:
·         niet ziek bent
·         in staat bent om te werken
·         beschikt over de faciliteiten om thuis te werken
Wanneer je huisgenoot noodzakelijke verzorging van jou nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof.

Mijn huisgenoot heeft klachten, maar ik niet. Moet ik nu ook thuisblijven van werk?
Alleen als je huisgenoot koorts heeft (38 of hoger) moet je thuisblijven. Als je huisgenoot andere (milde) klachten heeft, hoef je niet thuis te blijven. Hou wel goed je eigen gezondheid in de gaten en neem iedere dag je temperatuur op.
Volg verder de adviezen van de overheid en het RIVM zoveel mogelijk op.

Mijn kinderen kunnen niet naar school en niet naar de opvang, maar ik ben niet ziek
Tomingroep heeft begrip voor deze situatie. Je bent dan thuis èn bij Tomingroep nodig. De zorg voor thuis gaat voor. Wij gaan er wel vanuit dat je dit kunt combineren met (deels) thuis werken of de zorg kunt delen met iemand anders.

Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine / isolatie moet blijven, kan Tomingroep mij dan verplichten vakantiedagen op te nemen?
Nee. Tomingroep kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe je loon doorbetalen. Als je niet ziek bent en wel thuis bent, kan en zal jou gevraagd worden om thuis te werken als dat past en kan.

Ik mag niet naar mijn werk. Krijg ik wel doorbetaald?
Als je niet kunt werken omdat je ziek bent en dat heb je gemeld bij je leidinggevende, krijg je doorbetaald.
Als je uit voorzorg niet naar Tomingroep kan en dus thuis moet blijven, maar niet echt ziek bent, en dat is zo afgesproken met je leidinggevende, dan krijg je doorbetaald.
Het is dus in alle gevallen belangrijk om met je leidinggevende af te stemmen, zodat je samen de goede keuzes kunt maken.

Ik heb vergaderingen en overleggen gepland staan. Kunnen die doorgaan?Alle bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het werk moet je uitstellen. Dus geen trainingen, cursussen, strategiebijeenkomsten of grote afdelingsoverleggen. Alleen overleg met een klein aantal personen dat strikt noodzakelijk is, kan doorgaan. Hou steeds 1,5 meter afstand en hou je aan de hygiëne-voorschriften.

Hoe zorgt Tomingroep ervoor, dat het coronavirus niet via bezoekers op onze locaties binnenkomt?
Tomingroep doet er alles aan wat mogelijk is om dat te voorkomen. Overal hangen posters met de regels (bijvoorbeeld: geen handen schudden). Daarnaast zijn bijna alle vergaderingen afgezegd, dus er komen minder bezoekers binnen.
De Kringloopwinkels zijn voorlopig gesloten (alleen de inbreng is nog open).

Ik kan naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van corona, griep en verkoudheid te voorkomen:
·         Was je handen heel vaak en heel goed met zeep.
·         Hoest of nies in je elleboog.
·         Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg.
·         Gebruik zo mogelijk de hand-desinfectie.
·         Geef elkaar geen hand en hou 1,5 meter afstand, ook bij het roken.
En: spreek anderen erop aan als ze zich niet aan deze regels houden!

Speciaal voor bedrijfshulpverleners:

Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden?
Er is op het moment geen aanleiding om BHV-handelingen aan te passen. Het advies aan BHV’ers is om zich aan de RIVM richtlijnen te houden: was je handen regelmatig, schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Bij handelingen rondom eerste hulp wordt aangeraden om zo veel mogelijk hygiënevoorschriften te handhaven. Probeer tijdens een reanimatie of beademingshandeling niet je gezicht met je handen aan te raken. Was na afloop je handen. Gebruik waar mogelijk een beademingsdoekje of beademingsmasker.

Wat verandert er door het coronavirus aan de handelingen rondom reanimatie en beademing?
Wanneer mogelijk kan een beademingsdoekje gebruikt worden tijdens de beademing van een slachtoffer. Het beademingsdoekje kan bij goed gebruik infectie van de BHV’er voorkomen. Het doekje beschermt het slachtoffer tijdens een beademing niet van corona als een BHV’er het virus bij zich draagt. Het redden van een leven is belangrijker dan het risico op coronavirus. Gooi het beademingsdoekje weg of reinig het beademingsmasker grondig en was je handen vervolgens goed. 

Wat zijn de instructies voor ontsmetting bij BHV-acties?  
Gooi na reanimatie het verbruikte beademingsdoekje, zoals gewoonlijk, weg of reinig het pocketmasker grondig. Was je handen en eventueel andere plekken die in contact zijn geweest met het slachtoffer goed met zeep, probeer je gezicht niet aan te raken voor je je handen hebt gewassen. Neem eventueel gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol.

Let op: je eigen veiligheid staat voorop. Als je niet wil beademen, kun je volstaan met compressies.