Integraal beheer openbare ruimte

U kunt Stads Beheer Service inschakelen voor het periodiek onderhoud binnen uw gemeente. Dagelijks zijn onze medewerkers aanwezig om de openbare ruimte op niveau te beheren, van het maaien van sportvelden tot het snoeien van bomen en het onderhoud aan rotondes. Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit staan daarbij voorop.

Bomenbeheer en onderhoud

Binnen het integraal beheer openbare ruimte zijn er specifieke aandachtsgebieden te onderscheiden. Groen geeft meerwaarde aan de leefomgeving en heeft daarmee onze volle aandacht. Het beheer en onderhoud van bomen wordt uitgevoerd op basis van het beheersplan en VTA.

Sportvelden

Ook sportvelden dragen bij aan het leefgenot van de inwoners van uw gemeente. Stads Beheer Service kan ondersteunen bij het onderhoud hiervan. 

U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende werkzaamheden:

- Integraal onderhoud in de wijk
- Vegen
- Onkruidbeheer
- Maaien
- Boomonderhoud
- Evenementen
- Gladheidbestrijding
- Groenrenovaties