Algemeen bestuur


Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Tomingroep telt negen leden. Het bestuur wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs.

Samenstelling algemeen bestuur


Almere   mevrouw F.T. de Jonge   voorzitter
Blaricum   de heer B.H.E. Lüken   lid
Eemnes    de heer J. den Dunnen   lid
Gooise Meren  de heer G. Struik  lid
Hilversum   de heer A. Klamer   vice-voorzitter
Huizen    mevrouw J. Bakker   lid
Laren    de heer L.C. van de Pols  lid
Weesp    de heer H. Tuning   lid
Wijdemeren   mevrouw S.N.F. van Rijkdom  lid

Divosa    de heer J.P. Cnossen   adviseur
Doelgroepen  de heer O. Kos   adviseur

Openbare vergadering Algemeen Bestuur


Donderdag 22 juni, 13.00 - 13.45 uur te Tomingroep, Hilversum

Agenda:

1.    Opening
2.    Vaststelling verslag 13 april 2017 
3.    Besluitenlijst DB
4.    Ingekomen stukken
5.    Mededelingen
6.    Vaststellen begroting Werkvoorzieningschap 2018 en meerjarenraming
7.    Accountantsrapport Werkvoorzieningschap 2016
8.    Vaststellen jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) Werkvoorzieningschap 2016  
9.    Rondvraag
10.  Sluiting

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd via info@tomingroep.nl